Przedsiębiorstwo Fashion Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Produkty Fashion Factory Sp.z o.o na rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest wejście przedsiębiorstwa na nowy rynek zagraniczny- Portugalia, na którym przedsiębiorstwo nigdy wcześniej nie prowadziło sprzedaży swoich produktów jakimi są suknie ślubne, a także pozyskanie nowych kanałów dystrybucji oraz nowych odbiorców w krajach, w których produkty spółki już istnieją. Realizacja projektu pozwoli także na umiędzynarodowienie tych produktów. Przedsiębiorstwo w ramach projektu wejdzie na rynki zagraniczne, a także zwiększy swoje przychody z eksportu.

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane działania związane z uczestnictwem spółki w 2 imprezach wystawienniczych: Targi Sposaitalia Collezioni we Włoszech, Targi Barcelona Bridal Week w Hiszpanii oraz koszty działań promocyjnych.

Z projektu będzie korzystało przedsiębiorstwo Fashion Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z pracownikami.

Rezultaty projektu: umiędzynarodowienie oferty, wejście przedsiębiorstwa na nowy rynek zagraniczne, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji, co przełoży się na zwiększenie wartości sprzedaży, zwiększenie produkcji, a także poprawę pozycji firmy na rynkach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 537 500,91 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 220 547,99 zł